Inscrieri in asociatie

HOTARARE  nr. 1/15.05.2014 PRIVIND TAXA DE INSCRIERE SI COTIZATIA ANUALA A MEMBRILOR ASOCIATI SI SIMPATIZANTI AI MBAS

 

În temeiul art. 22 din Statutul Asociaţiei Mişcarea pentru Balet şi Artele Spectacolului şi al

art. 46 alin. 1, lit. a) din O.G. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Director al  MBAS, întrunit azi, 06.05.2014, hotăreşte prin votul unanim al membrilor următoarele:

Capitolul I Membri asociaţi

Art. 1 Taxa de înscriere în Asociaţie pentru membrii asociaţi este în cuantum de 1.000 lei, se plăteşte o singură dată şi este nerambursabilă;

Art. 2 Membrii asociaţi sunt acceptaţi în Asociaţie în conformitate cu dispoziţiile art. 20.1. şi art. 20.1.1. din Statut.

Art. 2.1. Modelul cererii de adeziune, obligatoriu de completat, este Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 2.2. Hotărârile Adunării Generale sunt irevocabile şi se bazează pe verificarea îndeplinirii condiţiilor generale de admitere în Asociaţie.

Art. 3 Cotizaţia anuală a membrilor asociaţi este de 150 lei şi se poate plăti în două rate egale, în cursul unui an calendaristic.

Art. 3.1. Prima rată nu se poate plăti mai târziu de data de 1 martie a anului în curs.

Art. 3.2. Taxa de înscriere se plăteşte integral indiferent de luna înscrierii în Asociaţie şi în maxim 48 de ore de la data comunicării deciziei de admitere în Asociaţie iar cotizaţia se plăteşte proporţional cu lunile întregi rămase din anul calendaristic, inclusiv luna înscrierii în Asociaţie.

Art. 3.3. Întârzierea de la plata cotizaţiei anuale pentru mai mult de 12 luni atrage de drept excluderea membrului asociat din Asociaţie.

Art. 4 Membrii asociaţi au toate drepturile şi obligaţiile ce derivă din Statut şi din lege, cu excepţia competenţei modificării prevederilor art. 20.1.1. din Statut ce revine exclusiv membrilor fondatori.

Capitolul II Membrii simpatizanţi

Art. 5 Taxa de înscriere în Asociaţie pentru membrii simpatizanţi este în cuantum de 120 lei, se plăteşte o singură dată şi este nerambursabilă;

Art. 6 Membrii simpatizanţi sunt acceptaţi în Asociaţie în conformitate cu dispoziţiile art. 21.1. din Statut.

Art. 6.1. Modelul cererii de adeziune, obligatoriu de completat, este Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 7 Cotizaţia anuală a membrilor simpatizanţi este de 75 lei şi se plăteşte într-o singură rată până cel târziu la data de 31 martie a anului în curs.

Art. 7.1. Taxa de înscriere se plăteşte integral indiferent de luna înscrierii în Asociaţie şi în maxim 48 de ore de la data comunicării deciziei de admitere în Asociaţie iar cotizaţia se plăteşte proporţional cu lunile întregi rămase din anul calendaristic, inclusiv luna înscrierii.

Art. 7.2. Întârzierea de la plată pentru mai mult de 12 luni atrage de drept excluderea membrului simpatizant din Asociaţie.

Art. 8 Membrii simpatizanţi au drepturile şi obligaţiile prevăzute în art. 21.4., respectiv în art. 21.5. din Statut.

 

Capitolul III Dispoziţii finale

Art. 9 Membrii Consiliului Director al Asociaţiei pot avea în vedere în primii 5 ani de la înfiinţarea Asociaţiei, pentru membrii simpatizanţi buni platnici şi cu rezultate deosebite în arte sau care şi-au adus o contribuţie semnificativă la realizarea obiectivelor Asociaţiei, de acordare a unor reduceri de până la 100% a cotizaţiei anuale şi de acordare a unor burse, în raport cu veniturile atrase ale Asociaţiei prin sponsorizări, donaţii directe în bani sau prin alte instrumente de strângere de fonduri.

Art. 10  În toate situaţiile de pierdere a calităţii de membru asociat sau simpatizant, cat  şi în cazul excluderii, sumele depuse sub formă de taxe de înscriere sau cotizaţii anuale, dar  şi orice altă contribuţie în bani acordată asociaţiei, nu se restituie.

Art. 11 Plata sumelor datorate de membrii Asociaţiei se face folosind următoarele informaţii de plată:

Titular: Asociaţia Mişcarea pentru Balet şi Artele Spectacolului;

Sediu: Str. Logofăt Tăutu, nr. 59, sector 3, municipiul Bucureşti

CIF 33160458;

BANCA: Banca Transilvania, Agenţia Universitate;

IBAN: RO17BTRLRONCRT0247393001

Art. 11.1. Dovada de plată şi/sau detaliile privind plata efectuată se trimit, în format electronic, la adresa de email infoambas@gmail.com

 

CONSILIUL DIRECTOR

 

Preşedinte,

Mirela Olărescu

Vicepreşedinte,

Sena Georgiana Vlădoiu

Secretar,

Alexandru Marinescu

Membru,

George Bogdan Nicula

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s